NOTA DE PREMSA – 19/08/2010

L’ESTUDI DE L’INVESTIGADOR ARGENTÍ ANDRÉS CARRASCO SOBRE ELS MÚLTIPLES EFECTES DE L’HERBICIDA DE MONSANTO EN EL DESENVOLUPAMENT EMBRIONARI, ES PUBLICA A LA REVISTA CIENTÍFICA CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY (1)

>>Recordem que la soja i altres plantes transgèniques són tolerants a aquest herbicida RoundUp de Monsanto: Es pot ruixar tot l’herbicida que es desitgi per matar les herbes adventícies als camps, mentre que la planta transgènica el va acumulant als seus teixits sense morir.

>>L’estudi és coherent amb les proves epidemiològiques de malformacions produïdes i denunciades per  la  població rural de països de centre i sud Amèrica en anys anteriors.

De la mateixa manera que l’investigador francès Dr. Seralini per les seves publicacions -efectes letals del glifosat i de coadjuvants del RoundUp en les cèl·lules humanes (2)-, el Dr Andrés Carrasco també ha estat focus d’una intensa campanya de desprestigi liderat per la indústria protransgènica, abans de la publicació de les seves investigacions.

Aquesta recerca, com la del Dr Seralini, i la d’altres investigadors que han trobat efectes tòxics sobre òrgans vitals en animals de laboratori alimentats amb la soja de Monsanto (3), demostra una vegada més que aquest pilar sobre el que s’ha sostingut i estès l’agricultura transgènica al món, les plantes tolerants a l’herbicida Round Up, són un avenç tecnològic que beneficia enormement a la indústria de les llavors transgèniques i a pagesos com els rics Hacendados argentins, però que és greument perjudicial per la salut d’animals i humans.

Les plantes tolerants a herbicides han estat aprovades a Europa per importació però no per conreu fins al moment. Recentment, la Comissió Europea anunciava la propera autorització a Europa d’un panís tolerant al RoundUp. Aquest panís, el NK 603, ja ha rebut el vist i plau de la Agència Europea de Seguretat Alimentaria (EFSA)  (4) (5), probablement amb un informe previ favorable d’Espanya.

Som lo que Sembrem demanem primer la retirada del mercat dels productes importats  que són llavors transgèniques tolerants al RoundUp, i dels derivats elaborats d’elles -i que poden contenir elevades dosis de glifosat i dels coadjuvants del RoundUp-.

I segon, demanem els informes que el govern d’Espanya, amb connivència amb els partits polítics catalans PSC-CiU-PP estan oferint a l’EFSA per obrir l’entrada a transgènics com el NK 603.

(1) http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-151480.html

(2) http://www.somloquesembrem.org/index3.php?actual=7&actual2=100

(3) http://www.somloquesembrem.org/index.php?id=33&hover=14

(4) http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm

(5) http://www.somloquesembrem.org/index3.php?actual=7&actual2=170

Article científic en el Chemical Research in Toxicology
http://sembremvalles.files.wordpress.com/2010/08/paganelli10_tx1001749.pdf

Debat de la totalitat al Parlament del dia 2 de juliol del 2009, on es veta la ILP per una Catalunya Lliure de Transgènics
http://www.somloquesembrem.org/index.php?id=34&hover=15

Per més informació: http://www.somloquesembrem.org

A %d bloguers els agrada això: